RODO – Informacja o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie danych osobowych:

  1. Czytelników biblioteki.
  2. Pracowników biblioteki.
  3. Jednostek świadczących usługi dla biblioteki.
  4. Innych osób fizycznych, z którymi współpracuje biblioteka w ramach różnych form kooperacji.

Znajduje się w następującym dokumencie (w formacie PDF):